Een rizoom is een wijdvertakt wortelstelsel dat altijd aan de oppervlakte blijft. Het heeft geen begin en het heeft geen einde. Het is een geheel van koppelingen en verbindingen. Alle verbindingen samen zorgen voor diepgang, mits je je hier voor openstelt. Je moet zelf een actieve koppeling in het rizoom worden.
Hoe ziet dat er fysiek uit?

You may also like

Back to Top